Terapia osób z
niepełnosprawnością
umysłową

AKTUALNOŚCI

12.01.2022

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę facebookową Mestwin Razem gdzie widać co porabiamy :)

28.10.2020

"Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

 

15.02.2019

Witamy. Dawno już nas tutaj nie było. No cóż czas szybko leci ale nie jest to też tak że nas zupełnie brak. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę facebookową Mestwin Razem gdzie widać co porabiamy :)

 

13.06.2018

Mestwinada zbliża się do nas już wielkimi krokami. Dlatego też przedstawiamy Państwu regulamin imprezy jaki będzie obąwiązywał w tym dniu (16.06.2018)

/files/files/ob_informacyjny/Regulamin_Mestwinada.pdf

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych jest

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w Pucku

Dane kontaktowe

razempuck@wp.pl

Cel przetwarzania

Realizacja zadań Ośrodka Adaptacyjnego (Warsztat Terapii Zajęciowej/ Środowiskowy Dom Samopomocy)

Podstawą przetwarzania są

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust 1 pkt c/d/e; art. 9 ust 2 pkt b/h oraz art. 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia pobytu w Ośrodku Adaptacyjnym

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

Dostępu do dotyczących go danych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów praw.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Ośrodka Adaptacyjnego.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

Obszar ośrodka jest monitorowany całodobowo. Monitoring jest prowadzony przez w/w administratora danych. Obszar objęty to teren Ośrodka Adaptacyjnego (teren zewnętrzny, teren wewnętrzny). Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na terenie ośrodka. Prowadzony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 oraz art. 27 ust.2 UODO. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 7 dni. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie pod numerem 587743080 lub drogą elektroniczną: razempuck@wp.pl

 

30.03.2018

Życzymy Wam Kochani, aby te Święta Wielkanocne

wniosły do Waszych serc

wiosenną radość i świeżość,

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

 

 

2.03.2018

Nasi uczestnicy biorą udział w programie "Aktywny Powiat Pucki", który ma na celu wzrost kompetencji psychospołecznych i pro-zawodowych osób z niepełnosprawnościami.
Super 

***41***

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.