Terapia osób z
niepełnosprawnością
umysłową

Klub WTZ

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu
wsparcia osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie społeczne
i zawodowe. Sieć placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na terenie kraju stwarza osobom
niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Wdrożenie i realizacja rządowego programu „Za życiem”, a także związane z nim zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw, rozszerzyły zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i
niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych przez podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu
uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem
procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Obecnie do klubu uczęszcza pięć osób. Zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu, po 3 godziny. Zajęcia prowadzone są w poszczególnych pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Prowadzone są zajęcia z arteterapii – malarstwo, sztuki użytkowej, zdobnictwa i dekoratorstwa, z ergoterapii – krawiectwo, stolarstwo, ceramika, wikliniarstwo; z socjoterapii – terapia ruchem, trening umiejętności społecznych.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.